DCH Vordingborgs Historie

DCH Vordingborg gennem 25 år 

I 1984 stod der en annonce i avisen med overskriften

”Hej hundeintereserede” – er du interesseret i at få trænet din hund, samt et frisk klubliv er vi nogle stykker, der vil få startet en klub op hvor ALLE hunde kan deltage.

Efterfølgende kom der en annonce i avisen om Stiftende generalforsamling den 25. juli 1984 kl. 19.30 i Medborgerhuset.

Der kom rigtig mange, en hundeklub blev stiftet, bestyrelse nedsat – med indkalderne Jonna og Pauli Olsen som formand og kasserer, Marianne Jensen, som næstformand- disse 3 trænede i DCH-Møn, som dengang var en halvstor DCH-afd.

Derudover kom bestyrelsen til at bestå af Bent Hansen, Jan Frederiksen, Lise Skovlund og Ulla Vest.

Træningen startede den 5. aug. På ” det militære areal v. Københavnsvej. Med et C – hold – et B-hold og et K-hold

Vi var 43 medl. Og kontingentet var 200 kr om året.

Første lokalkonkurrence havde vi den 4. nov. Med Keld Harrebæk som dommer.

Og Keld har hvert år været fast dommer hos os siden

Og vi havde allerede det første år julefest med julemand.

I  febr. Md. I 1985 startede med at udgive Mosenyt . Og Ulla Vest har været hovedskribent til bladet i alle årene.

Vi startede også op med at afholde 2 lokalkonkurrencer om året samt fællestræning sammen med Østsjælland (nu Fakse), Stevns, Køge og Møn i 1985.

Den 31 .okt. 1985 havde vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor Ulla Vest blev formand og Hein Andersen blev Kasserer.

Hein sad i bestyrelsen,som kasserer frem til 1990 ( 4 år), hvor Henrik Jensen overtog posten.

Ulla Vest har været formand i alle årene siden 85 (24 år)

Andre nuværende medlemmer som bør nævnes er

Ingvard Sørensen, som har siddet i bestyrelsen fra 1992 til 2002 (10 år)

Steen Larsen, som har siddet i bestyrelsen fra 1996 til 2008 (12 år)

Erik Danielsen, har nu siddet på kassererposten i 9 år siden 2001.

Mosegården

Vi fik allerede i 1985 et træningsareal på Mosegården

Og hele vort nuværende areal i 1987.

Klublokalet fik vi i 1988 – indtil da holdt vi til nede under i kostalden.

Hunde

Klubben fik den første A-hund i 1985 (Per Buxbom)

Og den første C-hund til DM (Susanne Olsen) i 1988

Og igen som B-kl. året efter i 1989

I 1991 havde vi 3 hunde med til DM (Henrik Jensen, Klaus Falkenstjerne og Per Bruun)

Og i 1994 havde vi 4 hunde med til DM (Jan Carlsen, Erik Jacobsen, Klaus Falkenstjerne – Susanne Ploug i Agility.

Vi har haft 2 hunde med Elite-turneringen i 1995

Og i 1995 havde vi 2 E-hunde og 4 A-hunde.

Karin Rasmussen har været fast deltager i DM i agility siden 1999 – godt gået.

I 2008 fik vi 3 Sjællandsmestre og samme 3 hunde deltog også i DM (Karin Rasmussen, John Olsen og Jette Bennedsen)

Medlemmer

Vi startede som sagt med at være 43 medlemmer, som i 1985 steg til 88 medl.

I 1998 og i 2002 har vi været 146 medl.

Og vi er d.d. 112 medl.

I en årrække havde opstart jan. og aug. med hvalpe- og kursushold.

I aug. Startede vi med Åbent-hus med opvisning og holdt Hundens Dag i den forbindelse.

Siden har vi også i en årrække startet hvalpehold op 4 gange om året, herefter har vi i en periode på nogle år haft løbende tilgang på hvalpeholdene, med opstart 2 gange årligt igen.

Vor træningsstruktur har vi haft ændret 3-4 gange i løbet af årene

Økonomi

I 1984 kostede det kr. 200,- at blive medlem.

Vi betalte ikke til lands og kreds det første år.

I 1985 kostede det kr. 55,- til landsforeningen og kr. 20,- til kredsen og kr. 250,- til lokalafd.

Dengang betalte man ikke til lands og kreds for kursushunde.

I 1989 kostede kr. 350,- til lokalafd. og 65,- til landsforeningen og kr. 31,- til kredsen.

I 1998 kostede det kr. 475,- til lokalafd. Og kr. 110,- til landsforeningen.

opvisninger

Vi har i årenes løb siden 1985 afholdt en hel del opvisninger rundt omkring Sct. Hansaften , dyrskue og lign.

Vi havde i flere år et fast opvisningshold, hvor de fleste hunde kom fra vort ”trivselshold”.

Vi har deltaget 2 gange i TV2-øst med hunde.

Børn og hunde

Ungdomsskolens ”Sjov Sommer” for skolebørn har vi deltaget i fra 1992 til 2002.

Hvor vi har trænet, løbet agility, lavet tricks og cirkus med børnene og deres hunde.

DCH Ungdomslejr startede op hos os i 1993 og i 1994 i samarbejde med Ungdomsskolen og kredsen. Herefter er den overgået til landsforeningen.

Nye aktiviteter

Vordingborg har også været banebrydende for flere andre ting:

Som at vi for første og eneste gang på Sjælland i 1999 har holdt DM-udtagelse i ”Nordisk Program” her var der 18 hunde – 27 hjælpere – 1400 tdl.

Og vi fik meget ros for vort arrangement.

DCH indførte agility i 1992 og allerede i 1993 byggede vi en bane og havde 2 trænere på kursus.

Siden 2001 har vi haft trænet agility indendørs i en ridehal i vintermånederne.

Vi har også i nogle år fra 2003 til 2007 deltaget i den verdensdækkende IAL-konkurrence i agility, som blev kørt over nettet.

I 2000 startede vi op med jagttræning, som vi træner med jævne mellemrum, hvis vi har medlemmer, som er interesserede.

I 2006 startede vi et fast hold op med Heelwork to Music, som er ”fri ved fod” med tricksøvelse.

I 2008 startede vi hold op med Rally-lydighed.

Disse 2 sidste hold træner ”kun” 1 gang om måneden, og er på tværs af andre hold.

Kredsens HF-weekenden blev for første gang afholdt i 1994 og det var i Vordingborg og vi holdt den igen  10 år efter i 2004.

Konkurrencer

Det mest banebrydende i vort konkurrenceprogram kom i 1986, da bidearbejdet forsvandt ud af B-kl og at hundene skulle til at sidde foran – før pladskommando.

Det mente man, var alt for svært for hundene at lære, nu hvor de gik direkte på plads.

Man havde også nedgravede genstande i feltet, så der skulle laves 1 felt til hver enkelt hund dagen inden konkurrencen, og arealet måtte ikke tidligere være brugt til nedgravet feltsøg.

Dengang hed kredskonkurrencerne for ”åbne konkurrencer” og der var pointkrav for at kunne deltage.

Derfor var lokalkonkurrencerne mere berettiget end de er i dag.

Dengang havde vi lokalkonkurrence både forår og efterår. Den om foråret har vi senere sløjfet, da pointkravene forsvandt og vi fik holdturneringen.

I 1986 indførte man IPO-programmet i DCH.

Siden er der kommet nye ændringer til konkurrencerprogrammet ca. hvert 4 år.

Vi afholdte vor første kredskonkurrence i C/B-klassen i 1989 og har holdt 1 hvert år lige siden.

Og har siden 1994 afholdt en kredskonkurrence i agility- og i nogle år, som de eneste i kredsen også afholdt en indendørs agility-kreds – konkurrence

Andre aktiviteter

den 15. maj 1985 fik vi overrakt en fane af Danmarks Samfundet.

Samme år deltog vi også på en erhvervsmesse i Stubbekøbing, hvor vi havde lavet og hængt forskellige plancher op.

Af andre ting skal også nævnes at vi i en årække har afholdt sommerfester, hyggelige gåture, orienteringsløb, filmaftener, foredrag, Hundens Dag, besøg i ulvepark, svømmehal, natløb, dyrlægeaftener og mange forskellige kurser.

Trænerweekend

Vi har siden 2001 afholdt en trænerweekend på Marielyst Feriecenter – i 8 år

Hvor trænere og bestyrelse både hygger sig og bliver inspireret med nye trænings-ideér til deres hold.

Medlemmer

I de 25 år der er gået har der været mange hunde og mange mennesker igennem. Og rigtig mange kommer igen når de 10 år efter får en ny hund.

Vi har heldigvis mange medlemmer, som har været her i rigtig mange år.

Ingvard Sørensen, Merete Ingemansen, Steen Larsen, har været med i over 15 år.

Hein Andersen, Peter Kock, Bettina Anders, Jette Bennedsen, Erik Danielsen, Karin Niss, Karin Rasmussen og Connie Ulvan har været med i over 10 år.

Og Ulla Vest nu i 25 år.

Region Syd

Regionerne blev dannet i 1987 med Ulla Vest som formand i alle årene.

Her har vi afholdt fællestræning, regionskonkurrencer, arrangeret i fællesskab og holdturneringen samt grundtræneruddannelse.

Regionerne blev nedlagt igen i 2007, men vi har fortsat med holdturneringerne.

DGI

Vi blev i 1993 optaget i DGI Præstø Amt og i VIS Vordingborg Idræts Sammenslutning.

Der gik imidlertid politik i DGI og DCH blev på grund af fortolkninger af vore vedtægter omhandlende bidearbejde og selvstændighed smidt ud af DGI Præstø Amt i 1999.

Eftersom der ikke er rettet i komma i vore vedtægter siden, har vi ikke ønsket optagelse igen.

25 år

Der er i årenes løb sket rigtig mange ting, det er ikke for ingen ting, at vi og med rette kalder os for foreningen for aktive hundeejere.

DcH Vordingborg – gennem de sidste 9 år fra 2009 – 2017

 25 års jubilæum

Lørdag den 27. juni 2009 fejrede vi 25 års jubilæum for klub. Det blev fejret med åbningstale af formanden for Kulturel Forvaltning Birthe Helth og kredsformand Bodil Walmod. Bodil havde også givet tilsagn om at være én af dommerne ved vor specielle jubilæumskonkurrence.

Om aftenen havde ”Mosefolket” inviteret til gilde. Alle skulle komme udklædte og der var et 3-mands orkester. Vi fik grillstegt pattegris og der var fest, sang, musik, dans, taler og lege. Det var en rigtig hyggelig og sjov aften.

Mange stabile medlemmer

I 2009 var vi 151 medlemmer og herefter er det gået lidt ned af, så vi ved årets udgang i 2017 er 94 medlemmer.

Vi har dog den glade at mange af medlemmerne har været med i mange år. Følgende bør nævnes:

Ulla Vest kan fejre 35 års jubilæum i 2019

Ingvard Sørensen kan fejre 30 års jubilæum i 2018

Merete Ingemansen kan fejre 25 års jubilæum i 2017

Jette Bennedsen kan fejre 20 års jubilæum i 2017

Erik Danielsen, Karin Rasmussen og Connie Ulvan kan fejre 20 års jubilæum i 2018

Kirsten Dahl havde 15 års jubilæum i 2016

Hanne Bergholt havde 15 års jubilæum i 2015

Ken Buch og Preben Kikkenborg kan fejre 15 års jubilæum i 2018

Harriet Andersen og Henning Christensen havde 10 års jubilæum i 2016

Og Helle Nielsen kan fejre 10 års jubilæum i 2018

3 medlemmer er æresmedlemmer:

Ulla Vest blev udnævnt i 2010

Ingvard Sørensen og Erik Danielsen blev begge udnævnt i 2014.

Bestyrelsen

Også bestyrelsen viser stor stabilitet, idet der ikke har været den store udskiftning.

Ulla Vest har været formand i 25 år fra 1985 – 2010. Preben Kikkenborg var formand fra 2010 – 2016. Den nuværende formand Henning Christensen blev valgt i 2016.

Erik Danielsen har været kasserer i 16 år fra 2001 – 2017. Den nuværende kasserer Maria Clausen blev valgt i 2017.

Nye tiltag

Vort klubblad Mosenyt, som vi har haft siden 1985 blev nedlagt i 2010. I stedet for sender man Nyhedsbreve ud til medlemmerne pr. mail.

I 2014 fik vi en facebook gruppe og den sammen med vor hjemmeside danner i dag grundlaget for vor nyhedsinformation.

I 2006 fik vi det første trickshold, som senere er blevet til 2 hold. Holdene har siden 2015 trænet indendørs i hal om vinteren.

I 2008 startede vi så småt op med Rally træning. Rallyen blev i 2010 indført i DCH, som en sportsaktivitet. I 2010 startede vi med at træne Rally indendørs om vinteren i Lundby og siden 2012 har vi trænet indendørs på en nedlagt skole i Tingsted på Falster om vinteren. Vi har i dag 4 rallyhold. Den første Rally Champion hund fik vi i 2014 og det var Kirsten Dahl og Luka.

Vi har i mange år holdt sommerferie/træningsfri i juli md. I 2013 havde vi for første gang sommerferie træning, hvor vi på tværs af holdene mødes en gang om ugen og har noget fælles træning, som én af trænerne skiftes til at stå for. Det har vi stadigvæk og det er en succes, hvor vi også får lært hinanden bedre at kende.

Sidste år i 2016 blev det besluttet at trænerne ikke skulle betale træningsgebyr. Dette fik de som gave i stedet for tøj. Det blev også besluttet at hundefører, som er medlem i en anden DcH afdeling, men som træner hos os kun skal betale træningsgebyr (kr. 300,-). Det er noget man fra Landsforeningens side har givet mulighed for. Vi har også medlemmer som ”kun” er medlem for at kunne deltage i en DcH konkurrence – det er især agility. Disse medlemmer betaler ”kun” grundkontingent (kr. 650,-). Som medlem betaler man i dag grundkontingent og et træningsgebyr. Ønsker man at træne på flere hold betaler man yderligere et træningsgebyr på kr. 100,- pr. ekstra hold.

Siden 2011 har medlemmer haft mulighed for at købe hundefoder fra Oliver Pet Food, hvor man får 35 % rabat, hvis man køber det igennem klubben.

Træning og uddannelse

For til stadighed at holde vore trænere opdateret med ny viden indenfor hundetræning har vi siden 2001 afholdt en trænerweekend for klubbens trænere og bestyrelse. Den har fra 2001 – 2011 været afholdt på Bøtø ved Marienlyst på Falster. Herefter er weekenden blevet afholdt forskellige steder. Der har igennem årenes løb været mange emner, som mentaltræning, rundering, spor, almen lydighed, hundens kropssprog, hvordan lærer hunden, aktiviteter for hunden, drift og motivation, hundeførerkort, platformstræning, tricks og i år handlede det også om Nosework. Nosework er en ny hundesport under rivende udvikling. Vi har allerede 8 medlemmer der træner denne sportsgren.

Hunde og konkurrencer

Vi har igennem alle årene haft 1 til 2 agility kredskonkurrencer om året. Fra 2000 – 2009 havde vi også en årlig indendørs Agility kredskonkurrence i en ridehal, hvor vi i årene også trænede om vinteren. Vi har ligeledes haft afholdt en kredskonkurrence i C- og B-klassen i alle årene frem til 2014. I Rally har vi afholdt en kredskonkurrence om året siden 2011.

Tidligere havde vi også holdturnering i C/B-klassen og i agility, men det sluttede i 2009 på grund af manglende tilslutning af klubber og hundeførere.

I 2015 afholdt vi en træningskonkurrence i agility, hvor overskuddet gik til ”hundesport mod cancer.

Vi har haft mange dygtige hunde i gennem årene, hvor flere er blevet Sjællands Mestre bla. Blev Kenneth Sjællands Mester i C-klassen i 2009 og samme år blev Karin Rasmussen Sjællands Mester i agility.

Morten Thomsen har været udtaget og deltaget i E-turneringen i 2015 + 2016 + 2017.

DM

 Vi har i næsten alle årene haft 2 eller 3 hunde med til DM i forskellige klasser. C-B-A-E – agility og Rally. Bla. Var der3 med i 2009 C-kl. Kennet – B-kl. Preben – agility Karin. 2 med i 2012, 2 med i 2014 A-kl. Jette E-kl. Morten (for 4. år). 3 med i 2015 E-kl. Morten, agility Nicklas, Rally Marlene.  2 med i 2016 E-kl. Morten og Rally Marlene. 2 med i 2017 E-kl. Morten og Rally Marlene.

Andre aktiviteter

Der har i årenes løb også været mange forskellige aktiviteter for medlemmerne udover træning på hold.

Der har bl.a. Været Redningshunde besøg, aften med Kingsmoor hundefoder, A-rundering, foredrag med kiropraktor, foredrag med ”forstå din hund”, hundens røgt og pleje, kreative aftener med syning af halsbånd til hunden og fletning af legetøj og snore til hunden, foredrag om Nosework, kursus i hundens adfærd og kropssprog, kursus i BAT  (langsom tilvænning til noget, der trekker hunden, kursus i tricks og fastelavn.

Hvert år har vi holdt en sommerfest, hvor grillen er tændt, ligesom vor faste årlige juleløb, for hele familien er en meget stor succes.

Vi har også haft åbent-hus i 2013 og 2014 med opvisning af tricks, agility, eftersøgningshunde og hundeadfærdskonsulenten. Vi har også givet opvisning i 2013 i Maglebrænde ved Stubbekøbing og i Tingsted ved Nykøbing F i 2015

I 2015 have vi et temahold med Coretræning. Det foregik indendørs i Tingsted gl. skole. Igennem årene har vi også haft andre temahold, som spor og rundering.

Fremtiden

Hundeverdenen og hundetræning er inde i en stor forandring, og det gælder om at følge med og videreudvikle os.  Det bruger vi mange resurser på her i klubben, så vi ser fortrøstningsfuld frem til de næste mange år.

Ulla Vest

DcH Vordingborg

Nyheder

Sponsorer