Vandrepokaler DCH Vordingborg

    

 Lydighed

     C-klassen                                   B-klassen                                           A-klassen

 

Udleveres én gang årligt ved efterårets lokalkonkurrence til et medlem.

Opbevares hos den vindende hundefører indtil næste efterårs lokalkonkurrence.

Vandrepokalen bliver DCH Vordingborg´s ejendom, når den er udskrevet.

Krav: Der skal som minimum opnås 60% af max opnåelige point i den enkelte klasse, for at få pokalen.

 

Rally

Udleveres én gang årligt ved efterårets lokalkonkurrence til et medlem.

Opbevares hos den vindende hundefører indtil næste efterårs lokalkonkurrence.

Det bedste op nået resultat på tværs af begynde, øvet, ekspert og champion, får vandrepokalen.

 

Agility

Udleveres én gang årligt ved efterårets lokalkonkurrence til et medlem.

Opbevares hos de vindende hundefører indtil næste efterårs lokalkonkurrence.

Vandrepokalen bliver DCH Vordingborg´s ejendom, når den er udskrevet.

Afvikles således at man får 2 gennemløb hver, på henholdsvis agility og springbanen

Senior konkurrerer på lige fod med deres størrelse (nedsat højde og 5 sek. ekstra banetid)

Man diskvalificeres ikke ved 3 vægringer (tæller blot som fejl) men kun på fejl bane.

Springhøjder:

Lille 25 cm

Mellem 35 cm

Stor 55 cm

Regler: Det bedste gennemløb i agility og spring lægges sammen, og vinderen i hver størrelse, er den med færrest fejl og bedste tid. I tilfælde af samme tid og antal fejl, vinder den, med det bedste agilityløb, og hvis der stadig er lighed, foretages lodtrækning.

Banernes sværhedsgrad = klasse 2

Krav: Mindst et af løbene, må være på max 10 fejl, for at få pokalen, det andet er tilladt med flere fejl.

Ved beregningen tæller en evt. disk 40 fejl.

Nose Work

Der afvikles 2 klubmesterskaber og dermed 2 vandrepokaler, der udleveres én gang årligt ved årets lokalkonkurrence til et medlem. Et medlem kan kun stille op i  én konkurrence.

Opbevares hos den vindende hundefører indtil næste års konkurrence.

Vandrepokalen bliver DcH Vordingborgs ejendom, når den er udskrevet.

Nose work åben light for alle hunde, der ikke har deltaget i en NW klasse 2 konkurrence

Åben light afholdes som åben klasse iflg. DcH’s nose work reglement, men med bedømmelse efter NW 1.

Dvs. kun lavendel og 1 duft pr. moment.

Nose work åben for alle.

NW åben iflg. DcH’s nose work reglement for åben klasse.

Krav: Der skal som min. opnås 50 point i konkurrencerne for at få pokalen.

Klubben står for inskription på pokalerne.

På sigt (når der kommer flere dommere i kredsen) skal åben light ændres til kl. 1 med en autoriseret dommer, så den kan bruges til oprykning.

Tildeling af "Ole Einars Vandrepokal"


Vandrepokalen er indstiftet af Jette Bennedsen og Ole Einar og uddelt første gang i 2019.
Der gælder følgende regler for tildelingen
Ole Einars vandrepokal gives til årets bedste Elitehund.
Få at være i betragtning til pokalen skal man
1. Være medlem af DcH Vordingborg
2. Være oprykket til DcH's Elite-program
3. Have deltage i mindst en hel eller delvis Elite-konkurrence i det kalenderår, hvor man modtager
pokalen.
Pokalen tildeles den ekvipage der opnår den højeste pointsum ved DcH-Vordingborgs klubmesterskab i E-
klassen, hvis et sådant afholdes enten helt eller delvis.
Afholdes der ikke klubmesterskab, er modtageren den Elite-ekvipage, der har opnået den højeste pointsum
ved kreds - eller landskonkurrence i Eliteklassen i kalenderåret. Ekvipagen skal have deltaget sorn
repræsentant for DcH Vordingborg
Har ingen Elite-ekvipager deltaget i kreds- eller landskonkurrence i Eliteklassen i kalenderåret er
rnodtageren den Elite-ekvipage der har opnået den højeste pointsum ved lokalkonkurrence afholdt af en
DcH afdeling. Det er den arrangerende lokalafdeling, der står inde for, at ekvipagen har deltaget lovligt i
Iokalkonkurrencen.
Ved pointlighed ved den tællende konkurrence, er modtageren den ekvipage, der har opnået den højeste
pointsum i lydighedsdelen dvs. øvelse l til 6.
På pokalen indgraveres årstal, hundes kaldenavn og førerens navn - ikke pointsum.
Når pokalen er graveret fuld, overgår den til DcH Vordingborg.

 

Revideret d. 09-12-2021

                                                                                             DCH Vordingborg

Nyheder

Sponsorer