FlidspokalenFlidspokalen udleveres én gang årligt ved juleafslutningen.

Alle medlemmer kan sende en skriftligt begrundet indstilling af et anden

medlem. Medlemmet skal være medlem af DcH Vordingborg i det år, det

indstilles. 

Indstillingen skal sendes til bestyrelsen på mail,

dchvordingborg@gmail.com, senest d. 1. november.

Ved indstilling, skal mindst 3 af nedenstående krav være opfyldt og nævnt i

den skriftlige indstilling. Hund og/eller hundefører har


1. flittigt fremmøde på træningspladsen

2. træne meget, nået et resultat, evt. med et specifikt problem

3. frivillig hjælper til konkurrencer og arrangementer

4. deltaget i arbejdsdage

5. lavet kaffe til træningen

6. deltaget i kredskonkurrencer

7. opnået særlige resultater med sin hund i f.eks. konkurrencer

8. taget andre initiativer

9. andet

Mindst 3 af ovennævnte krav skal opfyldes for at komme i betragtning.

Flidspokalen kan kun erhverves af samme person hvert 4. år.

Hver instruktør opfordres til at træner finder en mulig kandidat blandt

deres hundeførere og indstiller denne med en skriftlig

begrundelse til bestyrelsen.

Nyheder

Sponsorer