Flidspokalen


Udleveres 1 gang årligt ved juleløbet.
som herefter udvælger én.
Øvrige medlemmer kan også sende en skriftlig begrundet indstilling af en person. Personen skal være
medlem af DCH Vordingborg og ikke nødvendigvis en hundefører.
Krav:

            1. flittig fremmøde på træningspladsen

               2. træne meget, nået et resultat, evt. med et specifikt problem
            3. frivillig hjælper konkurrencer og arrangementer
            4. deltaget i arbejdsdage
            5. lavet kaffe til træningen
            6. deltaget i X antal kredskonkurrencer
            7. opnået særlige resultater med sin hund i f.eks. konkurrencer
            8. taget andre initiativer
            9. andet
Mindst 3 af ovennævnte krav skal opfyldes for at komme i betragtning.
Flidspokalen kan kun erhverves af samme person hvert 4 år

 

Hver træner finder et emne blandt HF på sit hold og indstiller med en skriftlig begrundelse til bestyrelsen, Inden den 15 oktober

            

Bestyrelsen DCH Vordingborg

Nyheder

Sponsorer